Sunday, February 13, 2005

Valentine's day.....

well...well...well... some people are really waiting for this day..the day that u may impress urself to the one u love....but actually what is the meaning of this valentine's day??? it has its own history...
Dalam The World Book Encyclopedia 1998 dijelaskanbahawa hari kasih sayang sebenarnya adalah budayabangsa Rom Kuno (ancient Roman) yang diadakansetiap 13 hingga 18 Februari untuk menghormatiDewi Cinta.Acara ini bermula pada 13 Februari, iaitu setiapgadis akan menuliskan namanya pada sehelai kertasdan memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Kemudianpada 14 Februari setiap pemuda akan memilih satulipatan kertas dalam kotak itu. Mereka akan hidupbersama perempuan yang ada namanya dalam lipatankertas itu selama satu tahun. Jika dalam masa itu mereka menganggap diri masing-masing sesuai antarasatu sama lain dan saling mencintai, makakedua-duanya akan dinikahkan. Upacara ini dikenalisebagai Lupercalia.Selepas agama Kristian memasuki Rom, maka mereka mengambil dan mewarnai upacara tradisi ini dengan unsur Kristian serta menjadikannya sebahagiandaripada ajaran agama mereka.
Menurut Encyclopedia Britanica, pada 496 Masihi,Gelasius I menjadikan upacara ini satu bentukdaripada perayaan gereja dan menukar Lupercaliakepada Valentine's Day. Ia untuk menghormati StValentine, iaitu seorang yang dianggap suci dalamagama Kristian yang kebetulan mati pada 14 Februari.The Catholic Encyclopedia pula menjelaskan bahawaada tiga orang suci (saint) dalam agama Kristianyang mempunyai nama Valentine. Mereka ialah orangyang dianggap memiliki jasa besar terhadap agamaitu. Antara mereka ialah St Valentine yang hiduppada zaman Claudius II.Mengikut beberapa sumber, Valentine, seorangpaderi Kristian yang giat menyebarkan agama itu diRom.Pada masa pemerintahannya, Claudius II memenjaraorang Kristian kerana mengamalkan agama yangbertentangan dengan agamanya. Oleh keranaValentine seorang penyebar agama Kristian, diaditangkap dan diseksa dalam penjara.Dia walaupun berada dalam penjara, tetap berusahamengajar dan menyebarkan agama itu di kalanganbanduan. Valentine juga membantu tawanan penjaramelepaskan diri dari penjara. Kegiatan inidiketahui Raja Rom dan dia diseksa. Akhirnya diadihukum bunuh pada 14 Februari.Orang Kristian menganggap Valentine seorang yangmulia kerana sanggup berkorban dan mati demi kasihsayangnya terhadap agama Kristian dan penganutnya.Dia disamakan dengan Jesus yang kononnya matikerana menebus dosa yang dilakukan oleh kaumnya.Valentine bagi penganut agama Kristian adalah lambang kasih sayang sejati antara seorang hambadengan tuhannya dan sesama manusia. Dikatakan jugabahawa ketika dalam penjara, dia jatuh cintadengan anak salah seorang pegawai penjara. Pada akhir hayatnya sebelum dibunuh, dia sempat menulissepucuk surat cinta kepada gadis itu yangbertandatangan From your Valentine (DaripadaValentinemu).Maka orang Kristian mengambil sempena 14 Februariuntuk meraikan hari kasih sayang demi memperingatihari kematian paderi mereka, Valentine.
So, berdasarkan penerangan di atas, jelas bahawa tidak ada istilah Hari Valentine dalam Islam. Hakikatnya, adalah tidak boleh orang Islam menyertainya kerana ia adalah hari perayaan bagi orang Kristian.Memang Islam sangat menggalakkan umatnya supaya berkasih sayang antara satu sama lain, tetapi untuk meluahkan kasih sayang antara seorang lelaki dan perempuan perlu melalui saluran yangdibenarkan oleh syarak. Ia bukannya yang menggalakkan kepada perkara yang mendorong atau merangsang kepada yang dilarang dan maksiat.Hakikatnya, Islam adalah agama yang praktikal,bukan mengongkong. Islam agama yang mengaturkehidupan dengan lebih sempurna. Islam tidakpernah menyekat hubungan kasih sayang antara umatnya.Dalam Islam ada tiga kategori kasih. Pertama,kasih Pencipta (Allah) kepada hamba-Nya. Kedua,kasih hamba kepada Pencipta dan ketiga, kasihmakhluk sesama makhluk.
Kasih sesama makhluk pada sifatnya tidak kekal, ia bergantung kepada keadaan. Tetapi kasih hamba kepada pencipta-Nya dengan iman dan takwa dan kasih Pencipta kepada hamba-Nya adalah berkekalan.Hari Kekasih yang dibawa oleh orang Barat tanpa disedari bertujuan meleka dan merosakkan akhlak masyarakat Islam.Bagi menjelaskan masalah sebilangan remaja yangbegitu mudah terpengaruh dengan budaya asing,al-Quran memberi pengajaran dan ingatan kepada umat Islam, bahawa orang Yahudi dan Kristian akan terus berusaha sedaya upaya untuk memperdaya umatIslam supaya mengikut kehendak mereka. Malangnya, masih ada umat Islam yang tidakmenyedari hakikat ini. Maka, bukan sedikit dari kalangan umat Islam yang terikut-ikut dengan adatdan budaya serta cara hidup mereka. Kononnya,menurut peredaran zaman, sekalipun yang diikuti itu bersalahan dengan ajaran Islam dan bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti mulia.Oleh itu, sebagai orang Islam kita hendaklah membuat sesuatu perkara itu dengan mengikutlandasan Islam yang sebenar. Mengamalkan adat dan budaya Melayu yang sopan lagi tertib tidaklah salah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsipdan ajaran Islam. Di manakah kita tergolong???
Finally, Untuk melafazkan dan meluahkan rase kasih sayang kita pada yg TERSAYANG adalah tidak terhad pd bila2 masa dan di mana jua.
Post a Comment